105y
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
大美工刀
NO
NO
15K~15K
ghi bàn:80
清潔刷
NO
NO
15K~15K
ghi bàn:75
12cm鐵夾子
NO
NO
45K~45K
ghi bàn:80
15cm鐵夾子
NO
NO
50K~50K
ghi bàn:80
越南原豆咖啡粉
NO
NO
70K~70K
ghi bàn:80
彩色椰果2.5kg
ăn
Nấu ăn với Làm bánh
95K~95K
ghi bàn:90
 

 1 2 3 4 5 6  

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ