trà Hồng-Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
trà Hồng -H305
阿薩姆紅茶-H305
Lá trà
trà Hồng
50K~100K
ghi bàn:80
trà Hồng H401
阿薩姆紅茶-H401
Lá trà
trà Hồng
55K~110K
ghi bàn:90
 

 

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ