NO-Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
清潔刷
NO
NO
15K~15K
ghi bàn:75
大美工刀
NO
NO
15K~15K
ghi bàn:80
12cm鐵夾子
NO
NO
45K~45K
ghi bàn:80
15cm鐵夾子
NO
NO
50K~50K
ghi bàn:80
越南原豆咖啡粉
NO
NO
70K~70K
ghi bàn:80
長型茶巾
NO
Dụng cụ gia đình
1000K~980K
ghi bàn:70
長型茶巾
NO
Dụng cụ gia đình
1000K~980K
ghi bàn:70
垃圾桶(小)
NO
Dụng cụ gia đình
1000K~980K
ghi bàn:70
垃圾桶(小)
NO
NO
1000K~980K
ghi bàn:70
垃圾桶(小)
NO
NO
1000K~980K
ghi bàn:70
4cm金色工具夾
NO
NO
1000kK~980K
ghi bàn:90
泡茶湯鍋35cm
NO
NO
1000kK~980K
ghi bàn:90
泡茶湯鍋40cm
NO
NO
1000kK~980K
ghi bàn:90
長型抹布
NO
NO
1000kK~980K
ghi bàn:70
 

 

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ