Hoa Cỏ-Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
Nước hoa hồng
玫瑰花釀
SI RÔ
Hoa Cỏ
20K~155K
ghi bàn:90
Đường Bạc hà
薄菏釀
SI RÔ
Hoa Cỏ
20K~155K
ghi bàn:90
Hoa bụt giấm
洛神花釀
SI RÔ
Hoa Cỏ
20K~180K
ghi bàn:90
Hoa cúc
菊花釀
SI RÔ
Hoa Cỏ
20K~180K
ghi bàn:90
Hoa nhài
茉莉花釀
SI RÔ
Hoa Cỏ
20K~155K
ghi bàn:90
 

 

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ