Nước trái cây-Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
Nước ổi
番石榴汁(芭樂)
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Nước cam
柳橙汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Nước cam
金桔汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Nước nho
葡萄汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Nước Kiwi
奇異果果汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
優格多多.酸奶, 多多綠茶原料
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
4cm金色工具夾
SI RÔ
Nước trái cây
1000kK~980K
ghi bàn:90
 

 

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ