105y
 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
trà Hồng -H305
阿薩姆紅茶-H305
Lá trà
trà Hồng
50K~100K
ghi bàn:80
trà Hồng H401
阿薩姆紅茶-H401
Lá trà
trà Hồng
55K~110K
ghi bàn:90
Dày trà xanh X501
厚味綠茶-X501
Lá trà
trà xanh
65K~140K
ghi bàn:100
Nước Kiwi
奇異果果汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Trà bí đao
冬瓜茶
SI RÔ
SI RÔ Đường
20K~155K
ghi bàn:90
Nước cam
柳橙汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
Nước cam
金桔汁
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
優格多多.酸奶, 多多綠茶原料
SI RÔ
Nước trái cây
20K~155K
ghi bàn:90
 

 1 2 3 4 5 6  

 
Copyright ©:UF TEA  Tel:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ