全自動封口機

Thể loại:Thiết bị trà sữa>Thiết bị

 

Máy ép nắp li(Hoàn toàn tự động)

   
Thể loại: Thiết bị trà sữa
   
Phân khu Thiết bị
   
giá bán 8800K
   
Được đánh giá 9080 điểm
 

 Những sảm phẩm tương tự:
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ