蝶豆花

Thể loại:Lá trà>Hoa khô

 

Trà hoa đậu biếc

   
Thể loại: Lá trà
   
Phân khu Hoa khô
   
giá bán 80K
   
Được đánh giá 9080 điểm
  樣品:50公克

 Những sảm phẩm tương tự:
Trà hoa đậu biếc
蝶豆花
Lá trà
Hoa khô
thử:80K
Ghi 90  điểm
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ