奶精粉-411(25kg)

Thể loại:Bột>Bột ăn liền

 

Bột Sữa Creamer 411(25kg)

   
Thể loại: Bột
   
Phân khu Bột ăn liền
   
giá bán 65K
   
Được đánh giá 9080 điểm
  樣品:1公斤
正常包裝:25kg

 Những sảm phẩm tương tự:
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ