12cm鐵夾子

Thể loại:Thiết bị trà sữa>Đồ dùng nhà bếp

 

Clip 12cm

   
Thể loại: Thiết bị trà sữa
   
Phân khu Đồ dùng nhà bếp
   
giá bán 45K
   
Được đánh giá 8080 điểm
 

 Những sảm phẩm tương tự:
Kẹp sắt
4cm金色工具夾
SI RÔ
Nước trái cây
thử:1000kK
Ghi 90  điểm

1000cc雪克杯
Thiết bị trà sữa
Dụng cụ gia đình
thử:1000K
Ghi 100  điểm
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ