鐵觀音-WS511

Thể loại:Lá trà>TRà ô long

 

TRà gìà ô long -WS511

   
Thể loại: Lá trà
   
Phân khu TRà ô long
   
giá bán 95K
   
Được đánh giá 10080 điểm
 

 Những sảm phẩm tương tự:
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ