Hoa khô

Thể loại:Lá trà>Hoa khô

 
Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ
Trà hoa đậu biếc
蝶豆花
Lá trà
Hoa khô
thử:80K
Ghi 90  điểm
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0563 297 071
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ