盎司杯(小)

Thể loại:Thiết bị trà sữa>Dụng cụ gia đình

 

Cốc đong định lượng

   
Thể loại: Thiết bị trà sữa
   
Phân khu Dụng cụ gia đình
   
giá bán 50K
   
Được đánh giá 8080 điểm
  15cc,25cc

 Những sảm phẩm tương tự:
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ