韓國黑糖1kg

Thể loại:Bột>Đường mịn

 

Đường đen

   
Thể loại: Bột
   
Phân khu Đường mịn
   
giá bán 95K
   
Được đánh giá 8580 điểm
 

 Những sảm phẩm tương tự:
 

 

UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu ST:0583 093 468
Copyright © 2020 UF TEA Nhà cung cấp nguyên liệu trà sữa trân châu  Inc. All rights reserved

Trà sữa nguyên liệu, nguyên liệu, nhà cung cấp,
bán sỉ